webdesign

תקנון בלאנס מחשבים אינטרנט ותקשורת

התקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

 • באורי מילים:
 • עוסק מורשה “בלאנס מחשבים אינטרנט ותקשורת” (להלן “עסק”)
 • כתובת העסק “רחוב דרך הציונות 34 באריאל”. (להלן “מקום”)
 • אדם פרטי, חברה, מוסד, עוסק מורשה, עמותה וכל עסק אחר. (להלן “לקוח”)
 • אתר האינטרנט של העסק בקישור הבא: www.balans.co.il . (להלן “אתר”)
 • רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר. (להלן “פעולה”)
 • עמוד תקנון באתר הכולל הוראות והנחיות. (להלן “תקנון”)
 • תיקוני מחשבים, טאבלטים, מסכי מחשב ואחרים. תמיכה, ייעוץ והדרכה. הקמה, עיצוב, תיקון אתרי אינטרנט. (להלן “שירות”)
 • מוצר או שירות המופיעים לרכישה באתר אשר מחיר הקרן שלהם גבוה מ-0 ₪. (להלן “מוצר”)
 • שליחת בקשת תשלום לעסק עבור מוצר/ים הקיים במלאי. (להלן “הזמנה”)
 • חיוב אמצעי התשלום שמסר הלקוח. (להלן “חיוב”)

 

 • הוראות כלליות:
 1. כל המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 2. הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הקונה מצהיר בזאת כי קרא את התקנון בעיון, והבין את ההוראות הרשומות בו, וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, ו/או מי מטעמם. מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות המצוינים בו.
 3. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים לתנאים המיוחדים של אותו שירות הכולל דואר פרסומי.
 4. לביצוע פעולה באתר, רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות התקנון.
 7. הנהלת האתר רשאית לשלוח לקוח דוא”ל פרסומי אודות מוצריה ושירותיה.

 

 • ביצוע הזמנה באתר:
 1. העסק מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצרים, לא תוכל לרכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
 2. לאחר שהלקוח מבצע הזמנה באתר, העסק בודק אם המוצר אכן קיים ולא אזל מהמלאי הקיים או אצל היבואן, במידה והמוצר קיים במלאי והעסק מחשב לבצע את ההזמנה ולשלוח אותה בזמן המתחייב תוך 24 שעות, מרגע ביצוע ההזמנה –  העסק יאשר את העסקה ותתבצע העברת כל הסכום של המוצר שהזמין לעסק. העסק יארוז את המוצר וישלח ללקוח את המוצר באמצעות דואר ישראל או כל חברת שליחות אחרת שהעסק ימצא לנכון תוך פרק זמן של 24 שעות.
 3. במידה והמוצר אזל מהמלאי או שהעסק לא יוכל לעמוד בלוח זמנים כפי שהתחייב, העסק ישהה את אישור העסקה ויתקשר ללקוח באמצעות הדוא”ל או הטלפון, ויציע אופציה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם הלקוח יקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הלקוח אינו מעוניין, העסק לא יאשר את העסקה ולא יחייב את הלקוח ויבטל את ההזמנה.

 

 • אופן ביצוע ההזמנה:
 1. לאחר שהלקוח מבצע הזמנה באתר, יקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. האישור אינו מחייב את העסק לספק את המוצרים שהוזמנו, האישור רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שהעסק יסיים לבדוק זמינות המוצר במלאי ויכולתו לשלוח ללקוח את המוצר לכתובת שציין במועד בדרכי המשלוח המקובלים עליה ואישור חברות כרטיסי האשראי או הבנקים על תשלום הרכישה, תחשב ההזמנה כברת ביצוע ויתחילו תהליכי אספקת המוצרים.
 3. כדי שנוכל לספק ללקוח את המוצרים שהזמין, ההזמנה צריכה ולהיקלט בעסק באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטה ובעיבוד ההזמנה. אם וכאשר תהיה בעיה כזאת, העסק יצור קשר עם הלקוח ויעדכן לגבי המשך ביצוע ההזמנה.
 4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, תמונתו, תיאורו, מחירו, מספר המק”ט, אחריות או בכל פרט אחר, יהא העסק רשאי לבטל את הזמנת או רכישת המוצר באמצעות זיכוי הלקוח בסכום ששילם בפועל.
 5. אם בעת ביצוע ההזמנה הלקוח ימסור פרטי זיהוי שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שהלקוח מסר, הוא יחויב בתשלום בגין דמי משלוח והטיפול בלבד. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. רישום פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977  ועפ”י כל דין.

 

 • אמצעי התשלום:
 1. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסו ופרטיו יידרש להזין במקום המיועד לכך.
 2. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות העברת פרטי האשראי בטלפון בשיחה עם נציג החברה.
 3. באפשרות הלקוח להעביר את פרטי האשראי באמצעות צילום פקס של הכרטיס ותעודת זהות.
 4. באפשרות הלקוח להגיע למקום העסק ולשלם על המוצר במזומן או בכרטיס אשראי.
 • מועד אספקה:
 1. אנו מתחייבים לספק את המוצרים שנרכשו עד 14 יום (להלן: ”מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו בימים ראשון עד חמישי, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים, יחד עם זאת, חברתנו עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועדי האספקה.
 2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או חלקי, בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי עסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 3. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל ישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים המסופקים באמצעות שליחים או דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה על ידי העסק ואינם בשליטתו, מוצהר ומותנה בזאת כי לא תהיה ללקוח כל טענה נגד העסק עקב שיבוש כלשהו באספקה.
 4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם העסק, ובכפוף לרשימת הישובים של העסק בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולת של חברת המשלוחים מטעמנו לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, העניין ללקוח יובהר כי עליו למצוא פתרון חליפי שמקובל גם על העסק. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, הפוסק הבלעדי יהיה העסק.

 

 • מחירים ותשלומים:
 1. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
 2. העסק רשאי לשנות את מחירי המוצרים והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתהליך ההזמנה הושלם.
 3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת.

 

 • גדרי ביטול עסקה:
 1. ביטול עסקה יעשה רק באמצעות הצגת חשבונית מס קבלה.
 2. ביטול עסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר על ידי הלקוח.
 3. הודעה על הביטול תימסר באחת מהדרכים האלו: בפקס / דוא”ל / דואר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של חשבונית, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול, בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפני הנמוך בניהם. המוצר יוחזר על ידי ועל חשבון הצרכן. המוצר צריך להיות סגור ושלם באריזתו המקורית.
 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון העסק.
 5.  המוצר יוחזר במצבן המקורי ובאריזתו המקורית.
 6. לעסק יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר עקב החזרת מוצר פגום.
 7. העסק ימסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת אשראי.
 8. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

 

 • אחריות על המוצר:
 1. לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.
 2. מוצרים פגומים, זכות הלקוח להחליפם לאותו מוצר תקין רק באמצעות החזרת המוצר הפגום, או לקבל את כספך בחזרה בתנאי שלא עברו 14 יום מתאריך הרכישה. כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על העסק היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. העסק, היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות עליהם, על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 4. בשום נסיבות לא תחול על העסק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים או אבדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברתנו  ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
 5. העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 6. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 7. אין אחריות על נזק שהתבצע על ידי הלקוח.

 

 • תנאים נוספים:
 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים שעימם העסק עובד וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. אומנם שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, אך, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
 2. ללקוח הרוכש חלקים ומרכיב אותם באופן עצמאי תהיה אחריות על העבודה ועל החלקים. לחלופין אנו מבצעים שירות התקנות.
 3. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהא העסק לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות כלשהי, העסק יהא רשאי לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, בסעיף זה כוח עליון משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני או בלתי צפוי.
 4. העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כשלהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

ט.ל.ח.

אנו עושים את מירב המאמצים שתהיו מרוצים. בכל שאלה או בקשה מלאו את הטופס :

כתובת: דרך הציונות 34 אריאל

טלפון: 077-2142004

אימייל: [email protected]

ימי א'-ה' מ-09:30 עד-19:00

שישי וערבי חג: מ-09:30 עד 13:00דילוג לתוכן